Latvijas Prokuroru Biedrība
2024. gada 25. Maijs
Vārda dienas svin: Junora, Anšlavs
Par biedrību
Maijs (2024)
Latvijas Prokuroru biedrība ir organizācija, kas dibināta ar mērķi vienot un saliedēt Latvijas Republikas Prokuratūrā strādājošos prokurorus. 

Biedrības mērķi ir:
  1. apvienot Latvijas prokurorus kopīgā saimē, lai veicinātu prokuroru garīgo, profesionālo, sociāli- materiālo tiesību aizsardzību, prokuroru amata prestiža un tiesu varas stiprināšanu valstī;
  2. stiprināt prokuroru profesionālo neatkarību un veicināt sabiedrības uzticību prokuroriem;
  3. paaugstināt prokuroru profesionalitāti un kvalifikāciju;
  4. stiprināt un iestāties par Latvijas Republikas Prokuratūru kā neatkarīgu tiesu varas institūciju; 
  5. iestāties par prokuroru amatam atbilstošu darba atalgojumu un pienācīgiem darba apstākļiem;
  6. pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu tiesu praksi, sniedzot rekomendācijas to izmantošanai praktiskajā darbā; 
  7. iesaistīties tiesību aktu pilnveidošanā, nepieciešamības gadījumos izstrādājot likumprojektus;
  8. rūpēties par Latvijas valsts vēsturisko tiesisko tradīciju un prokuratūras vēstures apzināšanu un saglabāšanu;
  9. aizstāvēt biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses;
  10. veicināt biedrības biedru kopējo sadarbību, savstarpējo kontaktu uzturēšanu, sakaru dibināšanu un sadarbības veicināšanu ar citu valstu prokuroru biedrībām.

Biedrība ir dibināta pēc līdztiesības principa, tā ir atvērta ikvienam Latvijas Republikas Prokuratūras prokuroram. Par biedrības biedru var kļūt arī pensionējies prokurors.

Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde. 

Latvijas Prokuroru biedrība ir dibināta 2010.gada 22.maijā, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2010.gada 13.jūlijā.